Uzavření sbírky na podporu Pavla Zajíčka

Vážení přátelé,

ke dni 29.6. 2017 se z důvodu naplnění uzavírá sbírka Nadačního fondu Charon
za účelem podpory Pavla Zajíčka, kterou jsme vyhlásili 1. 6. 2017.
Po dohodě s rodinou Pavla Zajíčka se zároveň uzavírá i dlouhodobá sbírka na Pavlovo živobytí.
V tomto kontextu Vás prosíme o zdrženlivost v případě dalšího šíření sbírkové výzvy
v médiích i na sociálních sítích.
Děkujeme všem přispěvatelům za solidaritu a dobrou vůli!
Vaše příspěvky budou použity na Pavlův důstojný život a zdravotní péči.

Za Nadační fond Charon:

Ivo Hucl

Tomáš Vtípil

Diana Darolová

Michaela Landová