Další aktivity na pomoc Pavlu Zajíčkovi

Vážení přátelé,

jménem Nadačního fondu Charon, facebookové skupiny Help Pavel Z. a Pavla Zajíčka, děkujeme za vlnu solidarity, podporu a praktickou pomoc.
Stručně bychom Vás chtěli informovat, co se teď bude dít s Vašimi příspěvky.

 

- V pátek 9.6. byl zadán do výroby na míru PZ upravený invalidní vozík Dietz AS(01).

Hotov by měl být do 10 dnů.

 

- Po domluvě s VZP zadáváme trvalý příkaz na 500 Kč na splácení Pavlova dluhu u této pojišťovny.

Postupná úhrada dluhu zamezí exekucím a nekontrolované eskalaci penále.

 

- Po jednání s paní Semerádovou z PSSZ jsme se rozhodli zažádat o tzv. dobrovolné doplacení pojistných dob. V zásadě to znamená, že nedoplatek z 80. let se přesune na dobu nedávno minulou.

Předpokládaná výše úhrady bude činit asi 17.000,-.

 

- Tato úhrada otevírá cestu k minimálnímu důchodu. Jelikož byl Pavlovi přiznán statut účastníka třetího odboje, měl by mu být důchod posléze dorovnáván do celorepublikového průměru.

 

- Ve spolupráci s rodinou PZ byla podána žádost o intenzivní rehabilitaci do léčebného zařízení ve Chvalech. Pavlovi zde chceme hradit nadstandardní jednolůžkový pokoj a prodloužený pobyt. Náklady na tuto rehabilitaci odhadujeme na 30.000 Kč až 40.000 Kč.

- Probíhají intenzivní jednání o nalezení dlouhodobého důstojného bydlení. Preferencí je jednolůžkový pokoj se stálou lékařskou péči. Příští týden budou podány žádosti do Domova sv. Zity v Plzni a Domova sv. Aloise v Plzni na Doubravce, které jsme dnes navštívili s Míšou Zajíčkovou.
Oba jsou po rekonstrukci; prostředí a přístup ke klientům je v nich více než důstojný. Ale i zde je nutné čekat na uvolněné místo. Dále proto probíhají jednání o možném ubytování PZ v Praze
a okolí, ale zde je míst žalostně málo.

 

- U České spořitelny jsme zažádali o grant 100.000 Kč na Pavlovu péči. Usnadnit by měl především financování následného Pavlova bydlení.
 

Na závěr několik fotografií od renomovaného německého fotografa Dirka Skiby,
které s Pavlem nafotil minulý týden:
http://dirk-skiba-fotografie.de/autoren-a-z/xyz/pavel-zajicek

 

O dalších krocích Vás opět budeme informovat.

Za Nadační fond Charon

 

Ivo Hucl

Tomáš Vtípil

Diana Darolová

Michaela Landová

 

a Michaela Zajíčková