Na vozík pro Pavla Zajíčka se vybralo v rekordním čase!

Nadační fond Charon a skupina Help Pavel Z. děkují všem přispěvatelům, kteří zareagovali na naši výzvu.

Za čtyři dny se díky Vaši solidaritě se v 51 příspěvcích podařilo na invalidní vozík 
pro Pavla Zajíčka vybrat 63.070 Kč. Zbylé prostředky budou samozřejmě použity 
na úhradu Pavlova živobytí nebo nadstandardní lékařskou péči.

 

Za Nadační fond Charon
Ivo Hucl, Tomáš Vtípil, Diana Darolová, Michaela Landová

Za skupinu Help Pavel Z: 
Tomáš Mazal